การจัดประชุมประจำเดือนพฤษภาคม
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
 
         
   
กิจกรรมปฐมนิเทศ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
 
         
    มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 9 เมษายน 2562
 
       
    มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 8 เมษายน 2562
 
       
    สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
วันที่ 31 มีนาคม 2562