กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
วันที่ 8 มีนาคม 2562
 
         
    การทำบุญกลุ่มสาระศิลปะ
วันที่ 7 มีนาคม
2562
 
         
    กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
 
         
    กิจกรรมนำเสนอผลงานนักเรียน (IS)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
 
         
    พิธีลงนามข้อตกลง (MOU)
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
 
         
    กิจกรรมวันวาเลนไทน์
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
 
         
    กิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
 
         
    การจัดสอบ N-Net
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
 
         
    กิจกรรมแนะแนวรับนักเรียน
ในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม
 
         
    ศึกษาดูงานห้องเรียน EP PROGRAM
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
 
         
    กิจกรรมปิดกองลูกเสือ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
 
         
    การจัดสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
 
         
    กิจกรรมอบรมนักเรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์
วันที่ 30 มกราคม 2562
 
         
    พิธีเข้ารับโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร
รางวัลครูดีไม่มีอบายมุขและรางวัล SEASAO 1 AWARDS
29 มกราคม 2562