สพม.1 นิเทศติดตามการสอนออนไลน์
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
 
         
    อบรมการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ 13 มีนาคม 2563
 
         
    อบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ
วันที่ 12 มีนาคม 2563
 
         
    การประกวดโครงงานการวิจัย
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
 
         
    กิจกรรมแสดงธัมม์นำฝึกจิต
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
 
         
    ปากน้ำสัมพันธ์
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
 
         
    พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563