กิจกรรมตอบปัญหาวันเอดส์โลก
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
 
         
    ม.นวมินทราธิราชมาแนะแนวการศึกษา
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
 
         
    โครงการ"หนึ่งใจ..ให้ธรรมะ"
วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562
 
         
    ประชุมสมาคมครูและศิษย์เก่า
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
 
         
    ประเพณีสืบสานตำนานลอยกระทง
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
 
         
    ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2562
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
 
         
    ประชุมสมาคมฯเครือข่ายคณะกรรมการโรงเรียน
วันที่ 8 ตุลาคม 2562
 
         
    อบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพและวิจัย
วันที่ 7 ตุลาคม 2562
 
         
    กิจกรรม มุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
วันที่ 27 กันยายน 2562
 
         
    กิจกรรมวันสันติภาพสากล
วันที่ 20 กันยายน 2562
 
         
    กิจกรรม ร้อยความรัก ถักดวงใจ สานสายใย
วันที่ 19 กันยายน 2562
 
         
    โครงการ หนึ่งใจ..ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ในวันที่ 19 กันยายน 2562
 
         
    กิจกรรมหมอภาษา
วันที่ 19 กันยายน 2562
 
         
    กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
วันที่ 14 กันยายน 2562
 
         
    แสดงความยินดีและต้อนรับครูผู้ช่วยบรรจุใหม่
วันที่ 11 กันยายน 2562
 
         
    ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2562
วันที่ 11 กันยายน 2562
 
         
    กิจกรรมค่ายรักษ์ภาษา พัฒนาเยาวชน
วันที่ 7 กันยายน 2562
 
         
    อบรมความรู้เรื่อง กฎจราจร โดยสถานีตำรวจนครบาลบางเสาธง
วันที่ 3 กันยายน 2562
 
         
    พิธีเปิดการแข่งขันกิจกรรมฟุตซอลภายใน ต้านภัยยาเสพติด
วันที่ 3 กันยายน 2562
 
         
    กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์
วันที่ 2 กันยายน 2562
 
         
    กิจกรรมตลาดนัดนักเรียน “ซื้อง่าย ขายเป็น” ประจำเดือนสิงหาคม
วันที่ 30 สิงหาคม 2562
 
         
    กิจกรรมชัวร์ก่อนแชร์
วันที่ 27 สิงหาคม 2562