ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2562
วันที่ 11 กันยายน 2562
 
         
    กิจกรรมค่ายรักษ์ภาษา พัฒนาเยาวชน
วันที่ 7 กันยายน 2562
 
         
    อบรมความรู้เรื่อง กฎจราจร โดยสถานีตำรวจนครบาลบางเสาธง
วันที่ 3 กันยายน 2562
 
         
    พิธีเปิดการแข่งขันกิจกรรมฟุตซอลภายใน ต้านภัยยาเสพติด
วันที่ 3 กันยายน 2562
 
         
    กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์
วันที่ 2 กันยายน 2562
 
         
    กิจกรรมตลาดนัดนักเรียน “ซื้อง่าย ขายเป็น” ประจำเดือนสิงหาคม
วันที่ 30 สิงหาคม 2562
 
         
    กิจกรรมชัวร์ก่อนแชร์
วันที่ 27 สิงหาคม 2562