ประชุมปิดภาคเรียนและแสดงความยินดี
กับข้าราชการครูที่ได้รับพิจารณาย้าย
วันที่ 29 มีนาคม 2562
 
         
    พิธีมอบใบประกาศนียบัตร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
วันที่ 27 มีนาคม 2562
 
         
    กีฬาสานสัมพันธ์ เราพี่น้องกัน กลุ่ม 3
วันที่ 21 มีนาคม 2562
 
         
    การอบรมนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน
วันที่ 20 มีนาคม 2562
 
         
    การสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพิเศษ
(ดนตรี-กีฬา)
วันที่ 17 มีนาคม 2562
 
         
    การมอบตัวนักเรียนทุนเพชรอุบลรัตนฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 8 มีนาคม 2562
 
         
    กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
วันที่ 8 มีนาคม 2562
 
         
    การทำบุญกลุ่มสาระศิลปะ
วันที่ 7 มีนาคม
2562
 
         
    กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
 
         
    กิจกรรมนำเสนอผลงานนักเรียน (IS)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
 
         
    พิธีลงนามข้อตกลง (MOU)
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
 
         
    กิจกรรมวันวาเลนไทน์
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
 
         
    กิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
 
         
    การจัดสอบ N-Net
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
 
         
    กิจกรรมแนะแนวรับนักเรียน
ในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม
 
         
    ศึกษาดูงานห้องเรียน EP PROGRAM
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
 
         
    กิจกรรมปิดกองลูกเสือ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
 
         
    การจัดสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
 
         
    กิจกรรมอบรมนักเรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์
วันที่ 30 มกราคม 2562
 
         
    พิธีเข้ารับโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร
รางวัลครูดีไม่มีอบายมุขและรางวัล SEASAO 1 AWARDS
29 มกราคม 2562