ภาพกิจกรรม

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ร่วมกับ
สำนักงานเขตตลิ่งชัน สถานนีตำรวจนครบาลบางเสาธง ชุมชนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ
ชุมชนหมู่ที่ 1 ชุมชนหมุ่ที่ 3
ร่วมกัน ปรับภูมิทัศน์ ลานกีฬา ด้วยจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม
ในวันที่ 10 กันยายน 2563