ภาพกิจกรรม

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563