ภาพกิจกรรม

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ได้ดำเนินการจัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563