ภาพกิจกรรม

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและจัดพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563