ภาพกิจกรรม

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ , สถานีตำรวจนครบาลบางเสาธง
ร่วมกับ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร และผู้มีจิตศรัทธา
มอบถุงยังชีพและสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)
ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563