ภาพกิจกรรม

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ได้จัดประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (โรงเรียนวัดปากน้ำวิทยาคม) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง และองค์กรที่สนับสนุนโรงเรียน

ในวันที่ 8 ตุลาคม 2562