ภาพกิจกรรม

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ได้จัดกิจกรรม ร้อยความรัก ถักดวงใจ สานสายใย มุฑิตา
ในวันที่ 27 กันยายน 2562