ภาพกิจกรรม

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ มูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์
กิจกรรม ร้อยความรัก ถักดวงใจ สานสายใย มุฑิตา นายจรูญ รวงผึ้ง
ในวันที่ 19 กันยายน 2562