ภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
มอบเสื้อกาวน์ให้กับนักเรียนเนื่องในกิจกรรมหมอภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ในวันที่ 19 กันยายน 2562