ภาพกิจกรรม

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ มูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์
เข้าบริจาคถุงยังชีพแก่ประชาชน "โครงการ หนึ่งใจ..ช่วยเหลือผู้ประสบภัย" ณ วัดกำแพง จ.กรุงเทพฯ
ในวันที่ 19 กันยายน 2562