ภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
ในวันที่ 14 กันยายน 2562