งานประกันคุณภาพ ภาพกิจกรรม

 

 

ภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ได้แสดงความยินดีและต้อนรับครูผู้ช่วยบรรจุใหม่
ในวันที่ 11 กันยายน 2562