ภาพกิจกรรม

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ได้การจัดอบรมความรู้เรื่อง กฎจราจร โดยสถานีตำรวจนครบาลบางเสาธง
ในวันที่ 3 กันยายน 2562