ภาพกิจกรรม

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา 2562
ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562