ภาพกิจกรรม

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562
ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562