ภาพกิจกรรม

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตตลิ่งชัน
ร่วมกันจัดโครงการลดการติดเชื้อ HIV รายใหม่
ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562