ภาพกิจกรรม

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 1/2562
ในวันที่ 9 มิถุนายน 2562