ภาพกิจกรรม

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องหมวกกันน็อคแก่นักเรียน
ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562