ภาพกิจกรรม

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ณ วัดปากน้ำฝั่งเหนือ
ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562