ภาพกิจกรรม

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
จัดประชุมครั้งประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 13/2562 ประจำปีการศึกษา 2562
ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562