ภาพกิจกรรม
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 (ศิษย์เก่า) โครงการเพชรอุบลรัตนฯ
ในวันที่ 8 มีนาคม 2562