ภาพกิจกรรม

นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
นำคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา
ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562