ภาพกิจกรรม

นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร นำคณะครูจัดกิจกรรมวันแห่งความรัก (Valentine’s day) เพื่อสร้างความเข้าใจแก่นักเรียน
ในหัวข้อเรื่อง “รักในวัยเรียน” โดยมีร้อยตำรวจเอกศักดิ์ชาย เรืองฉาย ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562