ภาพกิจกรรม

ดร.มนัส โนนุช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์และพัฒนาการศึกษา ประจำปี 2562
พร้อมด้วยนายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ให้เกียรติร่วมงาน โดยมีท่านผู้อำนวยการภิญญา รัตนวรชาติ ให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562