ภาพกิจกรรม

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมวันครู
โดยมีนางนิสารัตน์ วีระประทีป รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี มอบเกียรติบัตรแก่ครูที่ได้รับรางวัลการแข่งขันประกวดคำขวัญของสถานศึกษา นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาปลูกต้นไม้และเยี่ยมบ้านนักเรียน
ในวันที่ 15 มกราคม 2562