ภาพกิจกรรม

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
จัดงานมอบทุนตลิ่งชันให้แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน โดยมีนายชูชาติ สุวรรณนที ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน และหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมเป็นผู้มอบทุบสนับสนุน
ในวันที่ 24 มกราคม 2562