ภาพกิจกรรม

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
จัดงานต้อนรับท่านผู้อำนวยการภิญญา รัตนวรชาติ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ในวันที่ 18 มกราคม 2562