โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

 

 
   
   
  เอกสารประกอบการอบรมการจัดทำ logbook [ดาวน์โหลด]  
  การประมูลจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร [ดาวน์โหลด]  
  การประมูลจำหน่ายสินค้าในร้านสวัสดิการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร [ดาวน์โหลด]  
  แบบฟอร์มแผนการพัฒนาตนเอง ปีการศึกษา 2560 [ดาวน์โหลด]  
 
 
       
 

กิจกรรมอบรมนักเรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์
วันที่ 30 มกราคม 2562

 

พิธีเข้ารับโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร
รางวัลครูดีไม่มีอบายมุขและรางวัล SEASAO 1 AWARDS
29 มกราคม 2562

 

การมอบทุนตลิ่งชันประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 24 มกราคม 2562

 
       

 

   
 

 

   
 

กิจกรรมทัศนศึกษา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่ 23 มกราคม 2562

 

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
วันที่ 21-23 มกราคม 2562

 

ต้อนรับผอ.ภิญญา รัตนวรชาติ
วันที่ 18 มกราคม 2562

 
   
 
   
 

 

   
 

กิจกรรมวันครู
วันที่ 15 มกราคม 2562

 

การประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 2
ภาคเรียน 2/2561
วันที่ 13 มกราคม 2562

 

กิจกรรมเปิดบ้าน อ.ร.ว วิชาการ
วันที่ 11 มกราคม 2562

 
             
      >> ชมภาพกิจกรรมย้อนหลัง <<