โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

 

 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง การการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [คลิก]  
  ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [คลิก]  
  ข่าวประชาสัมพันธ์ความรู้ โรค 5 โรค อันตราย [คลิก]  
  ข่าวประชาสัมพันธ์ความรู้โครงการ อย.น้อย [คลิก]  
  เอกสารประกอบการอบรมการจัดทำ logbook [ดาวน์โหลด]  
 
 

 

 
ประชุมสมาคมฯ เครือข่าย คณะกรรมการโรงเรียน
วันที่ 8 ตุลาคม 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพและวิจัย
วันที่ 7 ตุลาคม 2562

 

กิจกรรม มุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
วันที่ 27 กันยายน 2562
 
             

 

 

กิจกรรมวันสันติภาพสากล
วันที่ 20 กันยายน 2562

กิจกรรม ร้อยความรัก ถักดวงใจ สานสายใย
วันที่ 19 กันยายน 2562

โครงการ หนึ่งใจ..ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ในวันที่ 19 กันยายน 2562

 


 

 

 

กิจกรรมหมอภาษา
วันที่ 19 กันยายน 2562

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
วันที่ 14 กันยายน 2562

แสดงความยินดีและต้อนรับครูผู้ช่วยบรรจุใหม่
วันที่ 11 กันยายน 2562

 
             
      >> ชมภาพกิจกรรมย้อนหลัง <<      
             

 
   
 
 
   
             
 
 

 

 
             
      >>ประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง<<