โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

 

 
 
  ระบบลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์ [คลิก]  
  ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 [คลิก]  
  ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ [คลิก]  
  ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนที่ทำการสมัครเข้าศึกษา หรือต้องการให้บุตรหลานเข้าศึกษา เข้ากลุ่มไลน์เพื่อรับข่าาสารและติดต่อสอบถามข้อมูล [คลิก]  
  รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร [คลิก]  
  ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหารในโรงอาหารโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร [คลิก]
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง การการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [คลิก]  
  ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [คลิก]  
  ข่าวประชาสัมพันธ์ความรู้ โรค 5 โรค อันตราย [คลิก]  
  ข่าวประชาสัมพันธ์ความรู้โครงการ อย.น้อย [คลิก]  
  เอกสารประกอบการอบรมการจัดทำ logbook [ดาวน์โหลด]  
 
 

 

 
กิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
วันที่ 12 ตุลาคม 2563
รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
วันที่ 7 ตุลาคม 2563

 

กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์
วันที่ 30 กันยายน 2563
 
             

 

 

กิจกรรมเฉลยสายรหัสนักเรียน
วันที่ 28 กันยายน 2563

กิจกรรมร้อยรัก ถักดวงใย สานสายในมุฑิตา
วันที่ 18 กันยายน 2563

กิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ลานกีฬา
วันที่ 10 กันยายน 2563

 


 

 

 

รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
วันที่ 1 กันยายน 2563

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
วันที่ 11 สิงหาคม 2563
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
 
  

 
      >> ชมภาพกิจกรรมย้อนหลัง <<      
             

 
   
 
 
   
             
 
 

 

 
             
      >>ประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง<<