โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

 

 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง การการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [คลิก]  
  ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [คลิก]  
  ข่าวประชาสัมพันธ์ความรู้ โรค 5 โรค อันตราย [คลิก]  
  ข่าวประชาสัมพันธ์ความรู้โครงการ อย.น้อย [คลิก]  
  เอกสารประกอบการอบรมการจัดทำ logbook [ดาวน์โหลด]  
 
 

 

 
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
วันที่ 15-17 มกราคม 2563
กิจกรรมวันครู
วันที่ 14 มกราคม 2563

 

พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจาย์ใหญ่
วันที่ 7 มกราคม 2563
 
             

 

 

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน
วันที่ 27 ธันวาคม 2562

กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
วันที่ 25 ธันวาคม 2562

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ
วันที่ 13 ธันวาคม 2562

 


 

 

 

กิจกรรมวันชาติ,วันพ่อแห่งชาติ,วันดินโลก
วันที่ 4 ธันวาคม 2562

แนะแนวการศึกษาโดย ม.กรุงเทพธนบุรี
วันที่ 4 ธันวาคม 2562
  จัดอบรมโรงเรียนแห่งอนาคต
วันที่ 2-3 ธันวาคม 2562
 
  

 
      >> ชมภาพกิจกรรมย้อนหลัง <<      
             

 
   
 
 
   
             
 
 

 

 
             
      >>ประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง<<