กิจกรรมวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก
วันที่ 4 ธันวาคม 2563
 
         
   
การสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ปีการศึกษา 2562
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
 
         
   
กิจกรรมตลาดนักเรียน ซื้อง่ายขายเป็น
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
 
         
   
กิจกรรมวันเอดส์โลก
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
 
         
   
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
 
         
   
แสดงความยินดีกับ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562
 
         
   
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
 
     
 
   
โครงการหนึ่งใจ..ให้ธรรมมะ
วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562
 
         
   
การอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยะฐานะ
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
 
         
   
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2562
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
 
         
   
การประชุมครูประจำเดือนตุลาคม
วันที่ 10 ตุลาคม 2562
 
         
   
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา , เครือข่ายผู้ปกครองและสมาคมผู้ปกครองและครู
วันที่ 8 ตุลาคม 2562
 
         
   
การอบรมงานประกันคุณภาพสถานศึกษา
วันที่ 7 ตุลาคม 2562
 
         
   
กิจกรรมวันสันติภาพสากล
วันที่ 21 กันยายน 2562
 
         
   
กิจกรรม ร้อยความรัก..ถักดวงใจ สานสายใย..มุฑิตา
วันที่ 20 กันยายน 2562
 
         
   
โครงการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วันที่ 19 กันยายน 2562
 
         
   
ยินดีต้อนรับครูผู้ช่วยบรรจุใหม่..สู่รั้ว อ.ร.ว
วันที่ 11 กันยายน 2562
 
         
   
กิจกรรมค่ายรักษาพัฒนาเยาวชน
วันที่ 7 กันยายน 2562
 
         
   
การอบรมให้ความรู้เรื่องกฎจราจร
วันที่ 6 กันยายน 2562
 
         
   
กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลภายใน ต้านภ้ยยาเสพติด
วันที่ 3 กันยายน 2562