กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
วันที่ 26 มิถุนายน 2562
 
         
   
กิจกรรมวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2562
วันที่ 26 มิถุนายน 2562
 
         
   
พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2562
วันที่ 20 มิถุนายน 2562
 
         
   
พิธีเททองหล่อหลวงพ่อเพชร(จำลอง)
วันที่ 9 มิภุนายน 2562 
 
         
     
 
   
ประชุมผู้ปกครอง 1/2562
วันที่ 9 มิถุนายน 2562